(تنها به روانشناس تان نمایش داده میشود) فراموشی رمز عبور

روانشناس شما هر تستی که لازم باشد برایتان ارسال میکند و شما میتوانید به صورت آنلاین به آنها پاسخ دهید.

نتایج تستها برای روانشناس ارسال میگردد و ایشان تست را تحلیل کرده و در جلسات بعدی به شما ارائه خواهند داد.

هزینه انجام تست ها توسط وبسایت، کمتر از انجام آن به صورت کاغذی در کلینیک خواهد بود.