اجرای پرسشنامه روانشناسی بر بستر روان درمان چه مزایایی دارد؟

امروزه پلتفرم های زیادی برای اجرای تست های روانشناسی وجود دارند...

اما پلتفرم روان درمان مزایایی مخصوص روانشناسان دارد که باعث میشود آنها از دیگر پلتفرم ها بی نیاز باشند.

 پرداخت هزینه پرسشنامه از طریق وبسایت و واریز آن به حساب روان شناسان

دریافت تفسیر تست با دقیق ترین نتایج و انواع نمودار ها

مشاهده تست های موجود و نمونه تفاسیر

در ویدئو بالا نحوه ارسال یک پرسشنامه روانشناسی را برای مراجعان مشاهده میکنید

مرحله اول : ثبت مراجع

ابتدا مراجع جدید را ثبت کنید. یا اگر مراجع به شما درخواست مشاوره داده است، به صورت خود به خود ثبت خواهد شد و نیاز به اقدامی نیست