مشاوره آنلاین بر بستر روان درمان چه مزایایی دارد؟

امروزه پلتفرم های زیادی برای برگزاری جلسات آنلاین وجود دارند که هر کدام مزایایی را در اختیار کاربران قرار میدهند.

اما پلتفرم روان درمان مزایایی مخصوص روانشناسان دارد که باعث میشود آنها از دیگر پلتفرم ها بی نیاز باشند.

 پرداخت هزینه جلسات قبل از شروع مشاوره از طریق وبسایت

سرعت بالا و کیفیت مناسب جلسات با توجه به سرور های اختصاصی روان درمان 

امکان یادداشت برداری و ثبت روند درمان در حین برگزاری جلسه - امکان ارسال تکلیف برای مراجع

در ویدئو بالا نحوه ثبت جلسه آنلاین جدید و ارسال لینک پرداخت به مراجع و سپس شروع جلسه را مشاهده میکنید

مرحله اول : ثبت مراجع

ابتدا مراجع جدید را ثبت کنید. یا اگر مراجع به شما درخواست مشاوره داده است، به صورت خود به خود ثبت خواهد شد و نیاز به اقدامی نیست